Jegyzőkönyvek és előterjesztések (2022)


*** 2022.11.29 ***

   - 221129 jzk+jelenléti

   - jelenléti

   - meghívó

   - átruházott

    - ktgv mód.

   - átmeneti gazdálkodásról 2023

   - temető

   - közterület elnevezése

   - belső ellenőrzési terv

   - munkaterv 2023

   - HEP előterjesztés

    - orvosi ügyelet

   - Házi segítségny beszámoló 2022

   - Falugondnoki beszámoló 2022

   - eü rendelet

 
*** 2022.10.12 ***

   - 221012 jzk.

   - jelenléti

   - meghívó

   - földhaszonbérlet időtartamának mód.


*** 2022.09.27 ***

   - 220927 jzk.

   - jelenléti

   - meghívó

   - lejárt

   - ktgv beszámoló

   - szmsz módosítás


*** 2022.09.01 ***

   - 220901 jzk.

   - jelenléti

   - meghívó

   - templom építéshez tulajodonosi hozzájárulás


*** 2022.08.16 ***

   - 220816 jzk.

   - jelenléti

   - meghívó

   - szoc tüzelő 2022

*** 2022.07.26 ***

   - 220726 jzk.

   - jelenléti

   - meghívó

   - lejárt

   - átruházott

   - Térítési díjak áttekintése

   - ktgv mód

   - önk rendelet hat.

   - optikai hálózat

   - előterjesztés_vételi ajánlat Nagytőke_55_21

   - Anonimizált Vételi ajánlat 2

   - TRV beszámoló

   - Somogyi Könyvtár beszámoló

   - földhaszonbérleti díj

   - bérleti díjak felülvizsgálata

 

*** 2022.07.18 ***

   - 220718 jzk.

   - jelenléti

   - meghívó

  

*** 2022.05.24 ***

   - 220424jzk

   - jelenléti

   - meghívó

   - lejárt

   - zárszámadás

   - 2021 évi belső ellenőri beszámoló

   - háziorvos feladatellátási szerződés

   - EGYEBEK


*** 2022.04.26 ***

   - 2022.04.26 soror nyílt jzk

   - jelenléti

   - meghívó

   - Beszámoló Rendőrség

   - Beszámoló Tűzoltóság

   - lejárt

   - átruházott

   - Átfogó gyermekvédelmi

   - Orvosi ügyelet


*** 2022.02.14 ***

   - 2022.02.14 soros nyílt jzk

   - jelenléti

   - meghívó

   - lejárt

   - Nagytőke 2021. III. rend. mód teljes

   - adósságot keletkeztető

   - 2022 költségvetés testületi teljes

   - szoc rend mód

   - pm illetmény

   - pm szabadság ütemezés

   - lakossági víz 2022

   - közművelősédi jegyzék

"Nagytőke benned és általad él"