Projekt címe: Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytőkén II. ütem

A fejlesztés átfogó célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása érdekében belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása. Specifikus célja a belvízbiztonság megteremtése a település csapadék- és belvízelvezető csatornáinak fejlesztése és a vízvisszatartásra való törekvés.
A fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását. A fejlesztés Nagytőke község belterületén valósul meg. A fejlesztés érint országos közutat, a Jókai utca a Magyar Közút tulajdonát képezi.
A település teljes csapadékvíz elvezető hálózata mintegy 11 km nyílt földmedrű árokhálózat. Ebből a jelen projektben érintett fejlesztendő szakasz mintegy 2000 fm nyílt földmedrű csatorna, mely a fejlesztés után is nyílt földmedrű árok marad, ami jelentős mennyiségű csapadékvizet és belvizet képes beszivárogtatni és szikkasztani csapadékszegény és száraz idő esetén.
A fejlesztéssel érintett szakaszok az alábbiak:
• Jókai-Rákóczi út
• Jókai utca páratlan oldal befogadó csatornáig
• Jókai u páros oldal Arany János utcáig
• Arany János utca
• Petőfi Sándor utca
• Petőfi Sándor utca
• a támogatás intenzitása (100%)
• a tényleges befejezés: 2023.04.30.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával valósul meg.
Támogatási szerződés száma:
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00012
Kedvezményezett: Nagytőke Község Önkormányzata
"Nagytőke benned és általad él"