Rövid összefoglalás a projektről:

A fejlesztés átfogó célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása érdekében belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása.
Specifikus célja a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése és fokozása csapadék és belvízelvezető csatornák valamint azok műtárgyainak fejlesztése valamint megfelelő lakókörnyezet kialakítása.
A fejlesztés rövidtávon a csapadék- és belvízelvezető csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását.
A fejlesztés Nagytőke község belterületén valósul meg. Az árkok lejtéseit ki kell alakítani, a magasan lévő bejárókat, átereszeket megfelelő átmérővel a tervezett szintre kell elhelyezni. A belterület legalacsonyabb része a 36 hrsz-ú ligetes terület. Célszerűnek tartjuk a házak felöli oldalon drén fektetését, aminek kettős funkciója van. Magas talajvízállás esetén a fölös káros vizeket bevezeti az átemelőbe, alacsony talajvíz esetén pedig az átemelőbe vezetett felszíni vizeket beszivárogtatja a talajba.
Jelen tervezési terület települési önkormányzati utat érint, Magyar Közút kezelésében lévő utakat viszont nem érint.
A projekt teljes megvalósításával létrejön 2639 méter nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető hálózat valamint 239 m (földalatti elhelyezett) dréncső.
A tervezett csapadékvíz elvezető árkok, kapubejárók valamint az utak alatti átereszek kialakítása, végfalak beépítése a tervdokumentáció részét képező tervrajzok szerint épülnek majd meg.
A fejlesztéssel érintett utcák: Kossuth Lajos u., Rákóczi Ferenc u., Petőfi Sándor u., Bocskai István u.

• a támogatás intenzitása (100%)
• a tényleges befejezés: 2019. 08. 06.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.

Fontos!

- Csatornák gondozása

- Víztakarékos életvitel és csapadékvíz-gazdálkodás, avagy óvjuk a vizet!

Támogatási szerződés száma:
TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00003
Kedvezményezett: Nagytőke Község Önkormányzata
"Nagytőke benned és általad él"